ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
 
;

 

 

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
  ศูนย์ลูกประดู่จัดกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2559 ...
โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2559 ...
โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง เนื่องวโรกาสที่ทรงประชนมพรรษา 84 พรรษา ...
 ดอนมันเกมส์ ๒๕๕๗ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ร่วมใจลดโลกร้อน ด้วยหลักการ Green และ Clean 
      ร่วมใจลดโลกร้อน ด้วยหลักการ Green และ Clean
กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ 
     
ประกาศ เรื่อง การยืนแบบเพื่อชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2560 
      การยืนแบบเพื่อชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2560
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย...     จำนวนผู้เข้าชม 21 ครั้ง
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)...     จำนวนผู้เข้าชม 53 ครั้ง
งบแสดงฐานะการเงิน ปี พ.ศ.2559...     จำนวนผู้เข้าชม 51 ครั้ง
โครงการคัดแยกขยะจากต้นทางโดยชุมชน...     จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน...     จำนวนผู้เข้าชม 84 ครั้ง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560...     จำนวนผู้เข้าชม 92 ครั้ง
โครงการฝึกอาชีพ ประจำปี 2560 "ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ลายดอกลีลาวดี"...     จำนวนผู้เข้าชม 110 ครั้ง
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในงานจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ...     จำนวนผู้เข้าชม 114 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 สิทธิการรับรู้ของประชาชน โดยองค์การบริหา...     จำนวนผู้เข้าชม 126 ครั้ง
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ...     จำนวนผู้เข้าชม 116 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (สายบ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 – ไป บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 8)
   โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (สายบ้านนายปิ่น สุปะมา – นานางจิดาภา วีระกุล)
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างหอถังประปาเหล็กแชมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. พร้อมถังกรองและตู้ควบคุมครบชุด บ้านโ
   โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (สายบ้านนายหลัน พลวิเศษ – บ้านนางอุไร ศรีชนะ)
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลางจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 5 คัน
   ประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Ashaltic Concrete สายทางบ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 3
   ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
   ประกาศ ประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี พ.ศ. 2560
   เทศบาลตำบลบ้านซ่อง ประกาศรายงานผลตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 3)
   ประกาศเทสบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาลานกีฬาสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท หมู่ที่
   แผ่นพับ อุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
   ประกาศราคากลางงานปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.คำหยาด จำนวน 2 แห่ง
   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละโว้ หมู่ 3 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประสุข หมู่ 1 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
ข่าวย้อนหลัง
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.162.164.247
คุณเข้าชมลำดับที่ 526,001

กรกฎาคม 2560
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756560  Fax : 044-756561
Email : donmun9pratai@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.