องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (to be number one) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านโนนสมบูรณ์ ม.7


วันที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. - นางเรืองอุไร มาตย์นอก ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทนปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ดอนมัน ได้มอบหมายให้ นายคมเพชร สุปะมา นักจัดการงานทั่วไป พร้อมด้วยพนักงานฯ ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (to be number one) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านโนนสมบูรณ์ ม.7 ต.ดอนมัน การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

2020-06-29
2020-06-26
2020-06-04
2020-06-03
2020-05-26
2020-05-20
2020-05-19
2020-05-13
2020-05-12
2020-05-08