องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563


วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2563
เวลา 08.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
การจัดกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

2020-11-23
2020-11-12
2020-10-28
2020-10-27
2020-10-23
2020-10-21
2020-10-13
2020-10-07
2020-09-29
2020-09-24