วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2565
จ้างเหมารถบรรทุกขนย้ายวัสดุผิวทาง พร้อมรถตัก สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้อเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ เพื่อถวายแก่พระสงฆ์ในเขตตำบลดอนมัน ตามโครงการจัดงานประเพณีเทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหาร โครงการอบรมป้องกัน แก้ไขและต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่ตำบลดอนมัน ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมผิวถนนสายจากหนองยาง - โนนน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายจากถนนลาดยาง - โนนหัวล่อน ม.8 บ้านดอนใหญ่ ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง