วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายฝายน้ำล้น - หนองแสง หมู่ที่ 4 บานดอนสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายไพบูลย์ โสรัมภา - ถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 บ้านดอนสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
ซื้อเสื้อกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันศุกร์ ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์การเกษตร (อีแต๋น) หมายเลขทะเบียน ฆง 9408 นครราชสีมา เลขครุภัณฑ์ 001 - 56 - 0002 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างต่อสัญญาค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง