วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสำรวย ชาสุทสี - บ้านนางสาวภัสสร จันทร์คำวงษ์ หมู่ที่ 6 บ้านหนองยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากศาลากลางหมู่บ้าน - หน้าบ้านนายประมูล จันทร์คำวงษ์ หมู่ที่ 6 บ้านหนองยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกหนองสระ - หน้าบ้านนายเสกสรร ปัญญาสิทธิ์ บ้านคอกหมู หมู่ที่ 10 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
1  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ - วัดหนองยางช่องแมว บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
1  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนสระประดู่ - บ้านโนนเขวา บ้านคอกหมู หมู่ที่ 10 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากคุ้มดอนสวรรค์ - สามแยกหลัง อบต.ดอนมัน หมู่ที่ 9 บ้านลิ้นฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัด - บ่อขยะ หมู่ที่ 5 บ้านโนนเขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายเจริญศักดิ์ จงเจริญ - ทางแยกไปวัดหนองยางช่องแมว หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางพุฒ คำยาง - บ้านนางสาคร คำยาง หมู่ที่ 4 บ้านดอนสั้น ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายบัญญัติ รักสมบัติ - หน้าบ้านนางชลธิชา วีระกุล หมู่ที่ 5 บ้านโนนเขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง