วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.พ. 2564
เครื่องปริ้นเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
16  ก.พ. 2564
ซื้อโต๊ะพับหน้าขาว ขาแสตนเลส สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.143-06 สายบ้านช่องแมว - บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนมัน กว้าง 5 เมตร ยาว 559 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,795 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนสระประดู่ - บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 10 บ้านคอกหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเพื่อการเกษตร (รถอีแต๋น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง