วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบริเวณรอบๆสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาผู้ช่วยงานช่าง ออกสำรวจช่วยงานช่าง ดูงานช่วยช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาดบนสำนักงาน ห้องประชุม และบริเวณรอบๆสำนักงานทั้งหมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ อบต. (ตรงสามแยกบ้านโนนเขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตแบบทรงเหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตแบบทรงกระบอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง