วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตแบบทรงเหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตแบบทรงกระบอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (สายบ้านนายสำรวย ชาสุทสี - บ้านนางภัสสร จันทร์คำวงษ์) บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างเหมารถบัสโดยสาร (ไ่ม่ประจำทาง) ไปทัศนศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต (สาย นม.ถ. ๑๔๓-๐๕ สายบ้านลิ้นฟ้า - บ้านดอนใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต (สาย นม.ถ.๑๔๓-๐๕ สายบ้านลิ้นฟ้า - บ้านดอนใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างเสริมแอสฟัลท์คอนกรีต (สาย นม.ถ.๑๔๓-๐๕ บ้านลิ้นฟ้า-บ้านดอนใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง