วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ธ.ค. 2562
จ้างค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ และบริเวณรอบๆสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ห้องประชุม และบริเวณรอบๆสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาผู้ช่วยช่าง ออกสำรวจ ช่วยงานช่าง ดูงานช่วยช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาช่วยงานธุรการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาช่วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนจำบลกอนมัน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อเป็นค่ารับรองตามโครงการรัฐพิธี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวอยู่ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง