วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกคลอง จากลำสะแทด - หนองส้มโฮง บ้านคอกหมู หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ จากคลองอีสานเขียว (โนนเขวา-ป่าช้า) บ้านคอกหมู หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๗๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง