วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2562
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างเหมาช่วยงาศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างเหมาช่วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างเหมาช่วยงานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างเหมาถมดินสระน้ำสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
จ้างการจ้างเหมาเย็บผ้าคลุมโต๊ะพับหน้าขาวโฟเมก้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง