องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
   พิธีเปิดการปฎิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนค...[วันที่ 2020-01-09][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ ให้แ...[วันที่ 2019-12-24][ผู้อ่าน 8]
 
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ...[วันที่ 2019-12-16][ผู้อ่าน 14]
 
  ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและเข้าร่วมพิธีถวา...[วันที่ 2019-12-05][ผู้อ่าน 23]
 
  ตั้งด่านบูรณาการฝ่ายปกครอง ร่วมกับ อบต.ดอนมัน[วันที่ 2019-11-26][ผู้อ่าน 28]
 
  พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อค...[วันที่ 2019-11-22][ผู้อ่าน 23]
 
  เปิดพื้นที่ส่วนราชการให้ชาวนาได้ตากข้าว เพื่อสนองต...[วันที่ 2019-11-21][ผู้อ่าน 18]
 
  ประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ ห้องประชุมอำเภอปร...[วันที่ 2019-11-21][ผู้อ่าน 14]
 
  พีธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การดำเนินโค...[วันที่ 2019-11-20][ผู้อ่าน 21]
 
  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก...[วันที่ 2019-09-03][ผู้อ่าน 30]
 
  จัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน ใน ศพด.ลูกประดู่[วันที่ 2019-09-02][ผู้อ่าน 95]
 
  รณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกแ...[วันที่ 2019-09-02][ผู้อ่าน 114]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14