องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
  นำหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่ได้ทำการตัดเย็บจากกลุ่มสตร...[วันที่ 2020-03-30][ผู้อ่าน 7]
 
  โครงการ big cleaning day โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดท...[วันที่ 2020-03-27][ผู้อ่าน 19]
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค...[วันที่ 2020-03-24][ผู้อ่าน 22]
 
   ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ณ หอประชุมอำเภอประทาย[วันที่ 2020-03-18][ผู้อ่าน 13]
 
  ติดตามและติดตั้งพร้อมบำรุงรักษา เครื่องสูบน้ำ ตามท...[วันที่ 2020-03-02][ผู้อ่าน 43]
 
  โครงการแข่งขันกีฬา ศพด.เกมส์ 2020 ประจำปีงบประมาณ ...[วันที่ 2020-02-28][ผู้อ่าน 39]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนมัน [วันที่ 2020-02-26][ผู้อ่าน 38]
 
  เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอำเภอปร...[วันที่ 2020-02-20][ผู้อ่าน 40]
 
  ออกตรวจ ติดตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนช่องแมวพิ...[วันที่ 2020-02-13][ผู้อ่าน 37]
 
  ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด​ (Big Cleaning Day)&#...[วันที่ 2020-02-12][ผู้อ่าน 40]
 
  เข้าร่วมประชุมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝ...[วันที่ 2020-02-06][ผู้อ่าน 31]
 
  ลงพื้นที่ดูความเรียบร้อย ม.3 บ้านปลักแรตพร้อมทั้งร...[วันที่ 2020-02-04][ผู้อ่าน 41]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15