องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 
  เนื้อวัวกินได้ โรคลัมปี สกิน ไม่ติดต่อสู่คน
      

เนื้อวัวกินได้ โรคลัมปี สกิน ไม่ติดต่อสู่คน

จากกรณีวัวในหลายพื้นที่ป่วยเป็น"โรคล...

  ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนและอสม.บ้านปลักแรต หมู่ท...
      

14 ก.ค. 2564 เวลา 10.00 น.
          นางเรืองอุไร  มาตย์นอก&n...

  รู้จัก “โรคลัมปี สกิน” วิกฤตโรคระบาดในสัตว์ ที่ไทย...
       รู้จัก “โรคลัมปี สกิน” วิกฤตโรคระบาดในสัตว์ ที่ไทยกำลังเผชิญ สำหรับมนุษย์โควิด-19 เป็นโรคที่สร้าง...
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


แนวทางการดแลพืชเศรษฐกิจอันสืบเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดนครราชสีมา
แนวทางการดแลพืชเศรษฐกิจอันสืบเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดนครราชสีมา

 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560