องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 
  นำหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่ได้ทำการตัดเย็บจากกลุ่มสตร...
      

-วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน นำโดยนางเรืองอุไร ...

  โครงการ big cleaning day โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดท...
      

27 มี.ค.63 เวลา 08.30 น.เป็นต้นมา

        องค์การบริหารส่วนตำบลดอนม...

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค...
      

วันอังคาร ที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยการนำของ นางเรืองอุไร มา...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560