องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 
   อบต.ดอนมัน เป็นตัวแทนนำหน้ากากอนามัยที่รับมอบจากอ...
      

วันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม
2563 เวลา 09.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน นำโดย
...

  ได้สนับสนุน ทรายอะเบท ให้กับ รพ.สต.คอกหมู เพื่อดำเ...
      

20 พ.ค.63 เวลา 10.00น.

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน นำโดย นางเรืองอุไร มาตย์นอก ผอ. กองค...

  โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ป...
      

19 พ.ค.63 เวลา 08.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน นำโดย นางเรืองอุไร มาตย์นอก ผอ. กอง...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560