องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 
  พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ปลูกหม่อนเลี้ยง...
      

วันที่ 14 มิ.ย. 2564 เวลาประมาณ 09.00 น.
สิบเอกประทีป ปริเวสังข์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล...

  กิจกรรม big cleaning day ล้างทำความสะอาด พร้อมด้วย...
      

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ 2564
อบต.ตำบลดอนมัน อ.ประทาย ได้ดำเนินกิจกรรม big cleaning day ล้าง...

  พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันยุงลาย ในสถานศึกษาและศูนย์พ...
      

⭐️ผลงานเด่นประจำสัปดาห์⭐️
ในระหว่างวันที่ 7-9 มิ.ย.64 เป็นต้นม...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


แนวทางการดแลพืชเศรษฐกิจอันสืบเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดนครราชสีมา
แนวทางการดแลพืชเศรษฐกิจอันสืบเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดนครราชสีมา

 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560