องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 
  เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอำเภอปร...
      

-วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น.
-องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยการนำของ...

  ออกตรวจ ติดตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนช่องแมวพิ...
      

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 63 เวลา 11.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน นำโดยนางเรืองอุไร มาตย...

  ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด​ (Big Cleaning Day)&#...
      

วันที่ 12 ก.พ.2563 เวลา09.00 น.เป็นต้นไป

-อบต.ดอนมัน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด​ (Big...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560