องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 
  มอบเงินช่วยเหลือวาตภัยให้แก่ชาวบ้านในเขตพื้นที่รับ...
      

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน นำโดย นางเรืองอุไร มาตย์นอก ผอ.ก...

  งานการประกวดและคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระ...
      

วันที่23ม.ย.62 นางเรืองอุไรมาตย์นอก รักษาราชการแทน ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริห...

  ร่วมสวนสนามและร่วมฟังสาร เนื่องในวัน อปพร.
      

23 เม.ย. 62 เวลา 10.00 น. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อ.ประทาย ได้เข้าร่วมสวนสนามและร่วมฟังสาร...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


พระราชาผู้ทรงธรรม
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560