องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 
  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก...
       สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวันที่ 2 กลุ่มแม่บ้าน...
  จัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน ใน ศพด.ลูกประดู่
      

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน ใ...

  รณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกแ...
      

วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้ดำเนินโครงการรณรงค์และส่งเสริมก...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560