องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 
   พิธีเปิดการปฎิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนค...
      

-องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน นำโดนนางเรืองอุไร มาตย์นอก ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอ...

  โครงการให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ ให้แ...
      

วันที่ 24 ธ.ค.2562 เวลา 09.00น.
-องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน นำโดยนางเรืองอุไร มาตย์นอก ผอ...

  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ...
      

วันอาทิตย์ ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.0...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560