องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณ [ 26 ธ.ค. 2562 ]11
2 คู่มือการปฏิบัติงานการชำระภาษี [ 20 ธ.ค. 2562 ]9
3 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง [ 22 พ.ย. 2562 ]9
4 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 6 ก.ย. 2561 ]218
5 คู่มือขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานพัสดุ [ 6 ก.ย. 2561 ]207
6 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 3 ก.ย. 2561 ]203
7 มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ [ 10 ส.ค. 2561 ]192
8 มาตรฐานการตลาด [ 8 ส.ค. 2561 ]196
9 คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 9 พ.ค. 2561 ]204
10 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมา [ 7 พ.ค. 2561 ]239
11 การจัดตั้งศูนย์ร้องเรียน ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน [ 4 ม.ค. 2561 ]239
12 คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน [ 1 พ.ย. 2559 ]455