องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน [ 28 ก.พ. 2563 ]19
2 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน [ 1 ก.พ. 2563 ]31
3 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรค์เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ [ 9 ต.ค. 2562 ]975
4 ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 16 พ.ค. 2562 ]125
5 ขอเชิญประชาชนชาวตำบลดอนมัน/ผู้ที่มารับการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]112
6 รายงานผลการดำเนินการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]155
7 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารท้องถิ่น) ระดับกลาง [ 21 ก.พ. 2562 ]159
8 แจ้งผลการดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมู่ที่ 4 ขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ [ 14 ก.พ. 2562 ]122
9 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 20 ธ.ค. 2561 ]277
10 ตารางการจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ธ.ค. 2561 ]231
11 ขอเชิญประชาชนชาวตำบลดอนมัน เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ อบต.ดอนมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]342
12 การประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ดอนมัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 5 ต.ค. 2561 ]205
13 แจ้งผลการดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมู่ที่ 4 [ 5 ก.ย. 2561 ]307
14 แจ้งผลการดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมู่ที่ 6 [ 4 ก.ย. 2561 ]192
15 แจ้งผลการดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมู่ที่ 1 [ 31 ส.ค. 2561 ]199
16 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 27 เม.ย. 2561 ]285
17 แจ้งผลการดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมู่ที่ 3 [ 2 เม.ย. 2561 ]242
18 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายบริหาร [ 30 ม.ค. 2561 ]317
19 ข่าวประชาสัมพันธ์ [ 4 ม.ค. 2561 ]504
20 แผนพัฒนาสี่ปี อบต.ดอนมัน แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 [ 25 ธ.ค. 2560 ]258
 
หน้า 1|2