องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๔๓-๐๓ สายบ้านโคกใหญ่-ปลักแรต [ 28 ส.ค. 2562 ]36
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ พร้อมวางท่อความยาว 2,400 เมตร หมู่ที่3 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 14 ก.พ. 2562 ]115
3 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ พร้อมวางท่อความยาว 2,400 เมตร หมู่ที่3 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 14 ก.พ. 2562 ]100
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง พร้อมวางท่อความยาว 2,200 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 11 ก.พ. 2562 ]109
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง พร้อมวางท่อความยาว ๒,๒๐๐ เมตร หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลดอนมัน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 11 ก.พ. 2562 ]118
6 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นนม.ถ. 143-07 บ้านคอกหมู - บ้านท่าสวนยา ตำบลดอนมัน [ 20 ธ.ค. 2561 ]147
7 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นนม.ถ. 143-07 บ้านคอกหมู - บ้านท่าสวนยา ตำบลดอนมัน [ 12 ธ.ค. 2561 ]134
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 12 พ.ย. 2561 ]145
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 12 พ.ย. 2561 ]133
10 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรั้วรอบบ่อกลบขยะ บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 5 [ 8 ส.ค. 2561 ]169
11 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 [ 7 ส.ค. 2561 ]150
12 ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต นม.ถ.14307 บ้านคอกหมู - บ้านท่าสวนยา (เริ่มต้นวัดบ้านปลักแรต สิ้นสุดระยะ 952 เมตร มาทางบ้านดอนสั้น) [ 15 มิ.ย. 2561 ]268
13 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต นม.ถ. 14307 บ้านคอกหมู – บ้านท่าสวนยา (เริ่มต้นวัดบ้านปลักแรต สิ้นสุดระยะ 952 เมตร มาทางบ้านดอนสั้น) [ 7 มิ.ย. 2561 ]300
14 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าโรงเรียนปลักแรต - บ้านนางคำตาเสนอกลาง)บ้านดอนสั้น หมู่ที่๔ ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 7 พ.ค. 2561 ]289
15 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางเปรมวดี ตันไธสง - คลองอีสานเขียว) บ้านดอนสั้น หมู่ที่๔ ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 7 พ.ค. 2561 ]269
16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านพักครู–สายบ้านนายอุเทน เพ็ชรภูวงษ์) บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 3 พ.ค. 2561 ]279
17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางพิกุล – บ้านนางเพ็ญนี) บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 3 พ.ค. 2561 ]272
18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสามแยกปู่ตา - ถนนท้ายหมู่บ้าน) บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 2 พ.ค. 2561 ]259
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเข้าบ้านหนองยาง) บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 [ 29 มี.ค. 2561 ]266
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสี่แยกย่าโม - บ้านนายสุรชัย มโนรมย์) บ้านคอกหมู หมู่ที่ 10 [ 26 มี.ค. 2561 ]276
 
หน้า 1|2