องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือของประชาชน(ขอด้วยตนเอง) [ 24 ม.ค. 2562 ]177
2 แบบลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือของประชาชน (ขอด้วยผู้แทน) [ 24 ม.ค. 2562 ]182
3 ระเบียบช่วยเหลือประชาชน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 [ 23 ม.ค. 2562 ]210
4 ระเบียบช่วยเหลือประชาชน พ.ศ. 2560 [ 21 ธ.ค. 2561 ]203
5 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ฯช่วยเหลือประชาชน [ 14 ส.ค. 2561 ]200
6 ซักซ้อมการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ ปปช ว ๕๑๖ [ 14 เม.ย. 2561 ]216
7 แนวทางการช่วยเหลือประชาชนของ อปท [ 15 ธ.ค. 2560 ]205