องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
ประกาศ/คำสั่ง
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ปี ๒๕๖๓ [ 2 ธ.ค. 2563 ]0
2 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ปี ๒๕๖๓ [ 4 ส.ค. 2563 ]33
3 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ปี ๒๕๖๓ [ 15 ก.ค. 2563 ]36
4 ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน [ 16 มิ.ย. 2563 ]36
5 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ปี ๒๕๖๓ [ 1 มิ.ย. 2563 ]33
6 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 28 ก.พ. 2563 ]37
7 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ปี ๒๕๖๓ [ 1 ก.พ. 2563 ]39
8 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ปี ๒๕๖๒ [ 6 ธ.ค. 2562 ]35
9 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ [ 1 ส.ค. 2562 ]33
10 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ปี ๒๕๖๒ [ 1 มิ.ย. 2562 ]36
11 คู่มือการปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น [ 28 มี.ค. 2562 ]35
12 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี๒๕๖๒ [ 21 ก.พ. 2562 ]35
13 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ปี ๒๕๖๒ [ 7 ก.พ. 2562 ]32
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]185