องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
ประกาศ/คำสั่ง
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ปี ๒๕๖๓ [ 4 ส.ค. 2563 ]6
2 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ปี ๒๕๖๓ [ 15 ก.ค. 2563 ]11
3 ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน [ 16 มิ.ย. 2563 ]11
4 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ปี ๒๕๖๓ [ 1 มิ.ย. 2563 ]9
5 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 28 ก.พ. 2563 ]10
6 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ปี ๒๕๖๓ [ 1 ก.พ. 2563 ]12
7 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ปี ๒๕๖๒ [ 6 ธ.ค. 2562 ]9
8 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ [ 1 ส.ค. 2562 ]8
9 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ปี ๒๕๖๒ [ 1 มิ.ย. 2562 ]9
10 คู่มือการปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น [ 28 มี.ค. 2562 ]9
11 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี๒๕๖๒ [ 21 ก.พ. 2562 ]8
12 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ปี ๒๕๖๒ [ 7 ก.พ. 2562 ]9
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]159