องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สำเนาบันทึกประชุมสมัยประชุม สามัญ ๒ ปี ๒๕๖๓ [ 24 ก.ค. 2563 ]11
2 สำเนาบันทึกประชุมสมัยประชุม สามัญ ๑ ปี ๒๕๖๓ [ 16 มิ.ย. 2563 ]9
3 สำเนาบันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ปี ๒๕๖๒ เมื่อ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ [ 24 ก.พ. 2563 ]10
4 สำเนาบันทึกประชุมสมัยประชุม วิสามัญ สมัยที่ ๒ ปี ๒๕๖๒ [ 17 ธ.ค. 2562 ]7
5 สำเนาบันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยประชุม สามัญ ๑ ปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [ 28 มี.ค. 2562 ]12
6 สำเนาบันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ปี ๒๕๖๑ เมื่อ ๑๗ธันวาคม ๒๕๖๑ [ 20 ก.พ. 2562 ]10
7 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2)ประจำปี พ.ศ. 2561วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 [ 6 ก.ย. 2561 ]210
8 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 [ 16 ส.ค. 2561 ]214
9 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 28 มิ.ย. 2561 ]227
10 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 30 พ.ค. 2561 ]207
11 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 [ 1 มี.ค. 2561 ]198