องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 องค์ความรู้ การลาให้ถูกต้อง [ 26 พ.ย. 2561 ]191
2 องค์ความรู้ ตัวอย่าง รหัสครุภัณฑ์ [ 26 พ.ย. 2561 ]187
3 องค์ความรู้ ระบบแท่งข้าราชการส่วนท้องถื่น [ 26 พ.ย. 2561 ]179
4 องค์ความรู้ เศรษฐกิจพอเพียง [ 26 พ.ย. 2561 ]190
5 การป้องกันโรคมือเท้าปาก [ 12 ก.ย. 2561 ]190
6 มาตรฐานการตลาด [ 6 ก.ย. 2561 ]178
7 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 5 ก.ย. 2561 ]183
8 คู่มือขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานพัสดุ [ 5 ก.ย. 2561 ]185
9 มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ [ 5 ก.ย. 2561 ]176
10 15 วิธีประหยัดน้ำ เริ่มทำได้ง่ายๆ เริ่มจากที่บ้าน [ 5 ก.ย. 2561 ]184
11 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 3 ก.ย. 2561 ]218