องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแผนรอบ ๖ เดือน ปี ๒๕๖๒ [ 13 ก.ค. 2563 ]34
2 รายงานแผนรอบ ๖ เดือน ปี ๒๕๖๓ [ 13 ก.ค. 2563 ]42
3 รายงานแผนรอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๒ [ 13 ก.ค. 2563 ]42
4 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 63 [ 15 มิ.ย. 2563 ]39
5 การประเมินความเสี่ยงทุจริตปี๒๕๖๓ [ 1 เม.ย. 2563 ]40
6 มาตรการในการสร้งจิตสำนัก [ 20 ก.พ. 2563 ]33
7 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 11 ก.พ. 2563 ]31
8 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 10 ก.พ. 2563 ]28
9 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 31 ม.ค. 2563 ]40
10 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 62 [ 15 ม.ค. 2563 ]34
11 มาตรการส่งเสริมเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 14 ม.ค. 2563 ]30
12 มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน [ 14 ม.ค. 2563 ]35
13 ประกาศนโยบายต่อต้านการให้สินบน [ 14 ม.ค. 2563 ]33
14 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน [ 14 ม.ค. 2563 ]35
15 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 14 ม.ค. 2563 ]28
16 มาตรการแนวทางให้เป็นหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส [ 20 ธ.ค. 2562 ]36
17 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 2 ธ.ค. 2562 ]41
18 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 2 ธ.ค. 2562 ]38
19 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 1 ต.ค. 2562 ]39
20 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 61 [ 10 ม.ค. 2562 ]41
 
หน้า 1|2