องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดิอน ประจำปี 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]10
2 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 31 มี.ค. 2564 ]9
3 O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน อบต.ดอนมัน [ 29 มี.ค. 2564 ]9
4 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน อบต. ดอนมัน [ 24 ก.พ. 2564 ]12
5 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสียงการทุจริต [ 16 ก.พ. 2564 ]10
6 ช่องทางการแจ้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นที่รุกล้ำที่สาธารณะ [ 13 ม.ค. 2564 ]6
7 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]10
8 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 4 ม.ค. 2564 ]10
9 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 29 ธ.ค. 2563 ]10
10 รายงานแผนรอบ ๖ เดือน ปี ๒๕๖๒ [ 13 ก.ค. 2563 ]10
11 รายงานแผนรอบ ๖ เดือน ปี ๒๕๖๓ [ 13 ก.ค. 2563 ]10
12 รายงานแผนรอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๒ [ 13 ก.ค. 2563 ]11
13 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 11 ก.พ. 2563 ]9
14 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 10 ก.พ. 2563 ]9
15 มาตรการส่งเสริมเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 14 ม.ค. 2563 ]11
16 มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน [ 14 ม.ค. 2563 ]9
17 ประกาศนโยบายต่อต้านการให้สินบน [ 14 ม.ค. 2563 ]8
18 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน [ 14 ม.ค. 2563 ]9
19 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 14 ม.ค. 2563 ]7
20 มาตรการแนวทางให้เป็นหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส [ 20 ธ.ค. 2562 ]7
 
หน้า 1|2