องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 


ร่วมสวนสนามและร่วมฟังสาร เนื่องในวัน อปพร.


23 เม.ย. 62 เวลา 10.00 น. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อ.ประทาย ได้เข้าร่วมสวนสนามและร่วมฟังสาร เนื่องในวัน อปพร. เพื่อให้เห็นถึงความเข้มเเข็งของ อปพร. ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 จังหวัดนครราชสีมา การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2019-05-15
2019-04-23
2019-04-23
2019-03-31
2019-03-26
2019-03-18
2019-03-14
2019-02-27
2019-02-26
2019-02-25