องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 


ร่วมสวนสนามและร่วมฟังสาร เนื่องในวัน อปพร.


23 เม.ย. 62 เวลา 10.00 น. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อ.ประทาย ได้เข้าร่วมสวนสนามและร่วมฟังสาร เนื่องในวัน อปพร. เพื่อให้เห็นถึงความเข้มเเข็งของ อปพร. ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 จังหวัดนครราชสีมา การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2020-05-26
2020-05-20
2020-05-19
2020-05-13
2020-05-12
2020-05-08
2020-05-08
2020-04-27
2020-04-10
2020-04-09