องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 


รณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกและกำจัดขยะอย่างถูกวิธีประจำปีงบประมาณ 2562 ณ.บ้านลิ้นฟ้า ม.9


วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้ดำเนินโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกและกำจัดขยะอย่างถูกวิธีประจำปีงบประมาณ 2562 ณ.บ้านลิ้นฟ้า ม.9 ต.ดอนมัน อ.ประทาย โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในชุมชนและร่วมเดินรณรงค์การคัดแยกขยะ ในหมู่บ้านโดยมีกลุ่มเป้าหมายประชาชนในชุมชนทุกหมู่บ้านในตำบลดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย สมาชิก.อบต./จิตอาสาฯ. อปพร. อสม. กลุ่มสตรีแม่บ้าน อถล.ตำบลดอนมัน เพื่อสนองตามนโยบาย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โคราช ^^จังหวัดสะอาด^^การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ

2020-06-29
2020-06-26
2020-06-04
2020-06-03
2020-05-26
2020-05-20
2020-05-19
2020-05-13
2020-05-12
2020-05-08