องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


วันอาทิตย์ ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน นำโดย นางเรืองอุไร มาตย์นอก ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 มีประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนมันเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 700 คน

-การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2020-08-12
2020-08-07
2020-07-28
2020-07-23
2020-07-22
2020-07-21
2020-07-14
2020-07-11
2020-07-04
2020-06-29