องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


วันอาทิตย์ ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน นำโดย นางเรืองอุไร มาตย์นอก ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 มีประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนมันเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 700 คน

-การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2020-01-09
2019-12-24
2019-12-16
2019-12-05
2019-11-26
2019-11-22
2019-11-21
2019-11-21
2019-11-20
2019-09-03