องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 


โครงการให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ ให้แก่ อปพร. พนักงาน/ลูกจ้าง ตำบลดอนมัน และซ้อมแผนอัคคีภัย ภายในสำนักงาน


วันที่ 24 ธ.ค.2562 เวลา 09.00น.
-องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน นำโดยนางเรืองอุไร มาตย์นอก ผอ.กองคลัง รก.ปลัด ปบ.นายก อบต.ดอนมัน ได้ดำเนินโครงการให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ ให้แก่ อปพร. พนักงาน/ลูกจ้าง ตำบลดอนมัน และซ้อมแผนอัคคีภัย ภายในสำนักงาน
การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ

2020-03-30
2020-03-27
2020-03-24
2020-03-18
2020-03-02
2020-02-28
2020-02-26
2020-02-20
2020-02-13
2020-02-12