องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 


พิธีเปิดการปฎิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.) ณ โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา


-องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน นำโดนนางเรืองอุไร มาตย์นอก ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน กำนันภัณฑบดี ลิ้มโรจนวงษ์ กำนันตำบลดอนมัน กำหนดจัดโครงการ "อบต.ดอนมันเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. โดยร่วมกับอำเภอประทายจัดโครงการเสริมสร้างความจงรัก ภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน (อำเภอประทาย...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓) และร่วมกับสาธารณสุขอำเภอประทาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลคอกหมู หัวหน้าส่วนราชการอำเภอประทาย/ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาตำบลดอนมัน จำนวน ๖๘๐ คน ร่วมพิธีเปิดการปฎิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.) ณ โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา โดยได้รับเกียรติจากท่านอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการปฎิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.) และมอบยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้แทนหมู่บ้านในตำบลดอนมัน (จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน) พร้อมเปิดกิจกรรมการปฎิบัติงานจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ บำเพ็ญประโยชน์/ทาสีสนามเด็กเล่นและถังน้ำภายในโรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา/ร่วมปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกและเยี่ยมชมกิจกรรมการออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ อบต.ดอนมันเคลื่อนที่ และอำเภอประทายยิ้ม..เคลื่อนที่ พร้อมนี้ นายอำเภอ ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอประทาย และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบถุงยังชีพ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ยากไร้ (ในพื้นที่) จำนวน ๑๐ ราย และส่งมอบบ้านกาชาดในพื้นที่ตำบลดอนมัน จำนวน ๒ หลังครับ

การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ

2020-03-30
2020-03-27
2020-03-24
2020-03-18
2020-03-02
2020-02-28
2020-02-26
2020-02-20
2020-02-13
2020-02-12