องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 


ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนวัดปลักแรตเกมส์ ณ สนามโรงเรียนวัดปลักแรต


วันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2562
เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน นำโดยนางเรืองอุไร มาตย์นอก ผู้อำนวยการกองคลัง รก.ปลัด ปบ.หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน พร้อมด้วยนางสาวพิชญาอร คูตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษา,นางบัวริน ฤทธิพิษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ,นางสาวพิไลลักษณ์ ศักดิ์ภัทรกุลชัย นักพัฒนาชุมชนและนายฐิติพงศ์ สักลอ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนวัดปลักแรตเกมส์ ณ สนามโรงเรียนวัดปลักแรต

2020-03-30
2020-03-27
2020-03-24
2020-03-18
2020-03-02
2020-02-28
2020-02-26
2020-02-20
2020-02-13
2020-02-12