องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 


ข้าร่วมเวทีประชุมการป้องกันเด็กจมน้ำ อุบัติเหตุทางถนน และการป้องกันการพลัดตกหกล้ม และรับมอบโล่รางวัล/เกียรติบัตร


วันที่ 24 ม.ค. 2563 เวลา 09.00น.
-องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน นำโดยนางเรืองอุไร มาตย์นอก ผอ.กองคลัง รก.ปลัก ปบ.นายก อบต.ดอนมัน ได้มอบหมายให้ ส.อ.ณัฐพงษ์ ชำนาญ จพง.ป้องกันฯ และนายวันชัย คำสมัย ให้เข้าร่วมเวทีประชุมการป้องกันเด็กจมน้ำ อุบัติเหตุทางถนน และการป้องกันการพลัดตกหกล้ม และรับมอบโล่รางวัล/เกียรติบัตร ระดับเขตสุขภาพที่ 9 ณ หอประชุม อบต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

2020-03-30
2020-03-27
2020-03-24
2020-03-18
2020-03-02
2020-02-28
2020-02-26
2020-02-20
2020-02-13
2020-02-12