องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ดูความเรียบร้อย ม.3 บ้านปลักแรตพร้อมทั้งร่วมให้กำลังใจท่านผู้นำหมู่บ้านชาวบ้านปลักแรตในการสูบน้ำจากลำสะแทดเข้าหนองปลักแรต


วันที่ 4 ก.พ. 2563 เวลา 10.30 น.
-องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน นำโดย นางเรืองอุไร มาตย์นอก ผอ.กองคลัง รก.ปลัด ปบ.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันพร้อมด้วย นางประภาภรณ์ โนนม่วง หัวหน้าสำนักปลัดและนางสาวพิไลลักษณ์ ศักดิ์ภัทรกุลชัย นักพัฒนาชุมชน ได้ลงพื้นที่ดูความเรียบร้อย ม.3 บ้านปลักแรตพร้อมทั้งร่วมให้กำลังใจท่านผู้นำหมู่บ้านชาวบ้านปลักแรตในการสูบน้ำจากลำสะแทดเข้าหนองปลักแรต

2020-03-30
2020-03-27
2020-03-24
2020-03-18
2020-03-02
2020-02-28
2020-02-26
2020-02-20
2020-02-13
2020-02-12