องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 


เข้าร่วมประชุมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (กลุ่ม Cluster) ของ อปท.เขตจังหวัดนครราชสีมา


วันที่ 6 ก.พ.2563 เวลา 13.30 น.
-องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน นำโดยนางเรืองอุไร มาตย์นอก ผอ.กองคลัง รก.ปลัด ปบ.นายก อบต.ดอนมัน ได้มอบหมายให้ ส.อ.ณัฐพงษ์ ชำนาญ จพง.ป้องกันฯ พร้อมด้วยนายคมเพชร สุประมา นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (กลุ่ม Cluster) ของ อปท.เขตจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุม อบต.เมืองคง อ.เมืองคง จ.นครราชสีมา

2020-03-30
2020-03-27
2020-03-24
2020-03-18
2020-03-02
2020-02-28
2020-02-26
2020-02-20
2020-02-13
2020-02-12