องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 


ออกตรวจ ติดตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนช่องแมวพิทยา


เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 63 เวลา 11.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน นำโดยนางเรืองอุไร มาตย์นอก ผอ.กองคลัง รักษาราชการปลัด อบต.ดอนมัน ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.ดอนมัน ได้มอบหมายให้นางพิชญาอร คูตระกูล ผอ.กองการศึกษา และนายฐิติพงศ์ สักลอ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ออกตรวจ
ติดตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนช่องแมวพิทยา หมู่ที่ 2 บ้านช่องแมว ตำบลดอนมัน

2020-03-30
2020-03-27
2020-03-24
2020-03-18
2020-03-02
2020-02-28
2020-02-26
2020-02-20
2020-02-13
2020-02-12