องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 


เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอำเภอประทาย ประจำปี 2562


-วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น.
-องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยการนำของนางเรืองอุไร มาตย์นอก ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้มอบหมายให้ นางสาวพิไลลักษณ์ ศักดิ์ภัทรกุลชัย นักพัฒนาชุมชน นำคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนมัน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอำเภอประทาย ประจำปี 2562 ณ หอประชุมอำเภอประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

2020-03-30
2020-03-27
2020-03-24
2020-03-18
2020-03-02
2020-02-28
2020-02-26
2020-02-20
2020-02-13
2020-02-12