องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนมัน


#วันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยการนำของนางเรืองอุไร มาตย์นอก ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้มอบหมายให้นางสาวพิชญาอร คูตระกูล ผอ.กองการศึกษา พร้อมด้วยนางบัวริน ฤทธิพิษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นำเจ้าหน้าที่ อบต.ดอนมัน ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนมัน ตามโครงการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
2020-06-29
2020-06-26
2020-06-04
2020-06-03
2020-05-26
2020-05-20
2020-05-19
2020-05-13
2020-05-12
2020-05-08