องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 


นำหน้ากากอนามัยออกแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนมันเพื่อป้องกันโรค COVID -19


วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 17.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน นำโดยนางเรืองอุไร มาตย์นอก ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้มอบหมายให้นางบัวริน ฤทธิพิษ นักวิเคราะห์นโยบาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันนำหน้ากากอนามัยออกแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนมันเพื่อป้องกันโรค COVID -19

2020-06-29
2020-06-26
2020-06-04
2020-06-03
2020-05-26
2020-05-20
2020-05-19
2020-05-13
2020-05-12
2020-05-08