องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 


สนับสนุนเครื่องสูบน้ำพร้อมน้ำมัน ให้แก่ท่านผู้นำ ม.5/9/10 ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อบรรเทาทุกข์ การขาดเเคลนน้ำ อุปโภค/บริโภค.


12 พ.ค.63 เวลา 15.00น.

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน นำโดยนางเรืองอุไร มาตย์นอก ผอ.กองคลัง รก.แทนปลัดฯ ปบ.หน้าที่ นายก อบต.ดอนมัน ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำพร้อมน้ำมัน ให้แก่ท่านผู้นำ ม.5/9/10 ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อบรรเทาทุกข์ การขาดเเคลนน้ำ อุปโภค/บริโภค.ตามหนังสือร้องทุกข์ ที่1085 ลว.12 พ.ค.63
การดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2020-06-29
2020-06-26
2020-06-04
2020-06-03
2020-05-26
2020-05-20
2020-05-19
2020-05-13
2020-05-12
2020-05-08