องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 


มอบเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบวาตภัย บ.ช่องแมว ม.2 จำนวน 2 ครอบครัว และมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย บ.คอกหมู 1 ครอบครัว


วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน นำโดยนางเรืองอุไร มาตย์นอกผอ.กองคลัง รก.แทน ปลัดฯ ปบ.หน้าที่ นายก อบต.ดอนมัน และ นางประภาภรณ์ โนนม่วง หัวหน้า สป. นางบัวริน ฤทธิพิษ นักวิเคราะห์ฯ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ได้ออกมอบเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบวาตภัย บ.ช่องแมว ม.2 จำนวน 2 ครอบครัว และมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย บ.คอกหมู 1 ครอบครัว

การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ

2020-06-29
2020-06-26
2020-06-04
2020-06-03
2020-05-26
2020-05-20
2020-05-19
2020-05-13
2020-05-12
2020-05-08