องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 


ดกิจกรรมปลูกต้นไม้ อาทิเช่นต้นแคร์ป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์และประโยชน์ในการนำมาบริโภค


13 พ.ค.63 เวลา 10.00น.

        นำโดยนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เนื่องในวันที่ 6 พ.ค. 63 เป็นวันต้นไม้ประจำปี จึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ อาทิเช่นต้นแคร์ป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์และประโยชน์ในการนำมาบริโภค
และขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปี ประจำ ปี 2563

2020-06-29
2020-06-26
2020-06-04
2020-06-03
2020-05-26
2020-05-20
2020-05-19
2020-05-13
2020-05-12
2020-05-08