องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 


โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563


19 พ.ค.63 เวลา 08.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน นำโดย นางเรืองอุไร มาตย์นอก ผอ. กองคลัง รก.แทนปลัดฯ ปบ.หน้าที่ นายก อบต.ดอนมัน ได้มอบหมายให้ สำนักปลัด อบต.ดอนมัน โดยนายคมเพชร สุปะมา นักจัดการงานทั่วไป พร้อมด้วยอาสาสมัครหมู่บ้าน ดำเนินกิจกรรมโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

โดยจะดำเนินกิจกรรมโครงการทั้งหมด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 19-21 พ.ค.63 วันนี้เป็นคิวของ บ.ปลักเเรต/บ.ดอนสั้น/และ บ.หนองอ้อ ครับ
การดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการฉีดวัคซีน ให้กับสุนัขและแมว 

2020-06-29
2020-06-26
2020-06-04
2020-06-03
2020-05-26
2020-05-20
2020-05-19
2020-05-13
2020-05-12
2020-05-08