องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 


ได้สนับสนุน ทรายอะเบท ให้กับ รพ.สต.คอกหมู เพื่อดำเนินกิจกรรมป้องกันไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลดอนมัน ทั้ง 10 หมู่บ้าน


20 พ.ค.63 เวลา 10.00น.

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน นำโดย นางเรืองอุไร มาตย์นอก ผอ. กองคลัง รก.แทนปลัดฯ ปบ.หน้าที่ นายก อบต.ดอนมัน ได้สนับสนุน ทรายอะเบท ให้กับ รพ.สต.คอกหมู เพื่อดำเนินกิจกรรมป้องกันไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลดอนมัน ทั้ง 10 หมู่บ้าน

การดำเนินการส่งมอบทรายอะเบท เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ

2020-06-29
2020-06-26
2020-06-04
2020-06-03
2020-05-26
2020-05-20
2020-05-19
2020-05-13
2020-05-12
2020-05-08