องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 


อบต.ดอนมัน เป็นตัวแทนนำหน้ากากอนามัยที่รับมอบจากอำเภอประทายและเครือสหพัฒ


วันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม
2563 เวลา 09.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน นำโดย
นางเรืองอุไร มาตย์นอก ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.ดอนมัน เป็นตัวแทนนำหน้ากากอนามัยที่รับมอบจากอำเภอประทายและเครือสหพัฒ ออกแจกจ่ายให้กับผู้พิการและทุพพลภาพตามบัญชีรายชื่อ ปีงบประมาณ 2563 ในเขตพื้นที่ตำบลดอนมัน
ทั้ง 10 หมู่บ้าน จำนวน 265 ราย
การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2020-06-29
2020-06-26
2020-06-04
2020-06-03
2020-05-26
2020-05-20
2020-05-19
2020-05-13
2020-05-12
2020-05-08