องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 


ออกพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบตำบลดอนมัน บ.ปลักแรต ม.


วันที่ 8 ก.ย.63
เวลา 13.00 น.เป็นต้นมา...
อบต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ได้ออกพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบตำบลดอนมัน บ.ปลักแรต ม.3 ตามที่ได้รับแจ้งจาก รพ.สต. คอกหมู รอบที่ 3 รอบสุดท้าย
การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ

2020-09-29
2020-09-24
2020-09-23
2020-09-23
2020-09-22
2020-09-18
2020-09-15
2020-09-08
2020-09-03
2020-08-31