องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 


ครงการส่งเสริมเกษตรกลุ่มนาแปลงใหญ่ ประจำปี 2563 รุ่นที่1และรุ่นที่2 ในวันที่2-3 กันยายน 2563


การดำเนินโครงการส่งเสริมเกษตรกลุ่มนาแปลงใหญ่ ประจำปี 2563 รุ่นที่1และรุ่นที่2 ในวันที่2-3 กันยายน 2563 การดำเนินการโดยฝึกปฏิบัติการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง การทำฮอร์โมนไข่ เพื่อช่วยลดต้นทุน ไตรโคฯ สามารถช่วยเร่งการย่อยสลายของสารอินทรีย์ในดิน ทำให้ต้นกล้าได้รับสารอาหารมากขึ้น จึงช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรได้เป็นอย่างดี เชื้อราไตรโคเดอร์มาช่วยเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ เนื่องจากจะเข้าไปป้องกันเชื้อราประเภทอื่นที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า

2020-09-29
2020-09-24
2020-09-23
2020-09-23
2020-09-22
2020-09-18
2020-09-15
2020-09-08
2020-09-03
2020-08-31