องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 


กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านศิลปะสร้างสรรค์ สำหรับเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่


  วันที่  24 กันยายน  2563  เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านศิลปะสร้างสรรค์ สำหรับเด็กปฐมวัย ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ 
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
        นางสาวรังสรรค์ สอนวงษ์แก้ว รักษาการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่

2020-10-07
2020-09-29
2020-09-24
2020-09-23
2020-09-23
2020-09-22
2020-09-18
2020-09-15
2020-09-08
2020-09-03