องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ 2563


วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยมีผู้บริหาร/ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น/พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันเข้าร่วมการฝึกอบรมตามโครงการฯ ในครั้งนี้
การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

2020-11-23
2020-11-12
2020-10-28
2020-10-27
2020-10-23
2020-10-21
2020-10-13
2020-10-07
2020-09-29
2020-09-24