องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 


ผู้นำชุมชน/อาสาสมัคร อปพร. อสม./อถล. และพี่น้องประชาชนจิตอาสา ตำบลดอนมัน ร่วมเเรงร่วมใจกันทำความความสะอาดหมู่บ้าน


วันพุธที่ 7 ต.ค.63 เวลา 09.00 น.เป็นต้นมา

- ผู้นำชุมชน/อาสาสมัคร อปพร. อสม./อถล. และพี่น้องประชาชนจิตอาสา ตำบลดอนมัน ร่วมเเรงร่วมใจกันทำความความสะอาดหมู่บ้าน และร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้ง 10 หมู่บ้าน กันอย่างเข้มแข็ง ทุกวันพุธแรกของเดือน

2020-11-23
2020-11-12
2020-10-28
2020-10-27
2020-10-23
2020-10-21
2020-10-13
2020-10-07
2020-09-29
2020-09-24