องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 


ผู้นำชุมชน/อาสาสมัคร อปพร. อสม./อถล. และพี่น้องประชาชนจิตอาสา ตำบลดอนมัน ร่วมเเรงร่วมใจกันทำความความสะอาดหมู่บ้าน


วันพุธที่ 7 ต.ค.63 เวลา 09.00 น.เป็นต้นมา

- ผู้นำชุมชน/อาสาสมัคร อปพร. อสม./อถล. และพี่น้องประชาชนจิตอาสา ตำบลดอนมัน ร่วมเเรงร่วมใจกันทำความความสะอาดหมู่บ้าน และร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้ง 10 หมู่บ้าน กันอย่างเข้มแข็ง ทุกวันพุธแรกของเดือน

2020-10-07
2020-09-29
2020-09-24
2020-09-23
2020-09-23
2020-09-22
2020-09-18
2020-09-15
2020-09-08
2020-09-03