องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 


ร่วมกับอำเภอประทาย และหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนออกหน่วยบริการโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดี ต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน


วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ร่วมกับอำเภอประทาย และหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนออกหน่วยบริการโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดี

ต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม

ให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564

(อำเภอประทายยิ้ม....เคลื่อนที่

ประจำเดือน ตุลาคม 2563)

2021-07-19
2021-07-14
2021-07-12
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-02
2021-07-01
2021-06-30
2021-06-30
2021-06-30