องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 


ร่วมทอดกฐิน ณ วัดโนนคร้อ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา


วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น.

นายอำเภอประทาย พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอประทาย/กิ่งกาชาดอำเภอประทาย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวอำเภอประทาย ได้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินทำบุญกฐินสามัคคีอำเภอประทาย ร่วมทอดกฐิน ณ วัดโนนคร้อ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา รวมยอดกฐินทั้งสิ้น 411,956 บาท

2021-07-19
2021-07-14
2021-07-12
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-02
2021-07-01
2021-06-30
2021-06-30
2021-06-30