องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 


โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2564 จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนคคราชสีมา


วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.

นางเรืองอุไร มาตย์นอก ผอ.กองคลัง รรท.ปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน พร้อมด้วยท่านกำนันภัณฑบดี ลิ้มโรจนวงศ์ ท่านประธานสภาฯ ศุภชัย พันธไชย และผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น รพสต.คอกหมู ชมรม อสม.บ้านโนนสมบูรณ์ และประชาชนจิตอาสาในเขตพื้นที่ตำบลดอนมัน ร่วมพิธีรับ-มอบ วัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2564 จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนคคราชสีมา

จำนวน 50,000 บาท รายนางประทุม ชิณภาษ อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนมันโดยมีคุณจรรยา ภิบาลจอมมี หัวหน้าศูนย์ประสานงาน

อบจ.นครราชสีมา เขตอำเภอประทาย เป็นผู้แทนมอบวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯในครั้งนี้ การดำเนินงานในวันนี้เสร็จสิ้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

🙏🙏🙏ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้

🏘🏘องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

2021-09-11
2021-09-10
2021-09-10
2021-09-09
2021-09-07
2021-09-07
2021-08-21
2021-08-19
2021-08-18
2021-08-17