องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 


ออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันยุงลายและฆ่าแมลง เห็บ ริ้น ไร ในคอกสัตว์ บ.หนองยาง หมู่ที่ 6


30 มิ.ย.64 เวลา 13.00 น.เป็นต้นมา

อบต.ดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ได้ออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันยุงลายและฆ่าแมลง เห็บ ริ้น ไร ในคอกสัตว์ บ.หนองยาง หมู่ที่ 6

การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ





2021-09-11
2021-09-10
2021-09-10
2021-09-09
2021-09-07
2021-09-07
2021-08-21
2021-08-19
2021-08-18
2021-08-17